Anti-bullying campaign

Cilj projekta ABC – Anti-bullying campaign je pridonijeti smanjenju nasilja među djecom.


Budući da je projekt bio usmjeren na jačanje dječjih komunikacijskih vještina i na povećanje njihova međusobnog uvažavanja i brige, odvijao se pod sloganom Snaga prijateljstva.
U sklopu projekta održana su predavanja i radionice pod nazivom Psihologija izvrsnosti.
Djeca su sama napravila predstavu na temu vršnjačkog nasilja.