Moja prva knjiga

je državni natječaj za učenike osnovnih škola, pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta koji se kontinuirano provodi od 2004. godine. Natječaj se sastoji u pisanju i ilustriranju vlastite priče, a glavna nagrada je tiskanje najboljih radova koje biraju poznati hrvatski književnici Sanja Pilić i Tito Bilopavlović.
Svrha natječaja je poticanje mašte i kreativnosti, razvoj likovno-literarnih vještina te osvještavanje djece i mladih o njihovim pravima, odgovornosti za okoliš i potrebi brige za zajednicu.

Moja prva knjiga je kreativno-stvaralački projekt koji potiče i ohrabruje djecu i daje im mogućnost da izraze maštovitost i talente te razviju svoje umjetničke potencijale. Stvarajući, djeca postaju samomotivirana u radu i pri tome nastoje dati sve od sebe. Ujedno vježbaju kritičko mišljenje, razvijaju karakter i šire svoje svjetonazore.
Pisanjem i ilustriranjem svoje priče uključuju se u jedan smisleni proces u kojemu mogu praktično primijeniti stečena likovno-literarna znanja i vještine te kao krajnji rezultat dobivaju vlastitu knjigu, autorsku slikovnicu, koja će služiti kao inspiracija ne samo sudionicima natječaja već svima koji je pročitaju.
Natječaj Moja prva knjiga promiče ljubav prema prirodi i prava djeteta, no otvoren je i za sve druge jedinstvene i kreativne dječje radove ispunjene ljubavlju i porukom.

Tijek natječaja
Novi natječaj objavljuje se krajem rujna na web stranici te putem plakata i brošura koji se šalju u sve osnovne škole u Hrvatskoj. Djeca zatim rade samostalno ili uz podršku svojih učitelja i roditelja. Natječaj traje do kraja ožujka, kada se gotovi radovi poštom šalju na adresu udruge KAlibra.
Od listopada do veljače voditelji radionica u različitim područjima Hrvatske provode 40-50 likovno-literarnih radionica s ciljem da se djecu upozna s uvjetima natječaja i potakne na stvaranje autorske slikovnice.
Tijekom travnja i početkom svibnja slikovnice se pregledavaju i ocjenjuju.
Rezultati se do 15. svibnja objavljuju na web stranici.
Najuspješniji mladi autori pozivaju se na radionicu na kojoj pokazuju svoje slikarsko i literarno umijeće te uz pomoć stručnih suradnika udruge KAlibra rade na poboljšanju svoje slikovnice.
Radovi se potom lektoriraju, recenziraju, grafički oblikuju i tiskaju, svaki u 300 primjeraka.
Krajem rujna organizira se završna svečanost u karlovačkom Gradskom kazalištu Zorin dom. Dodjelu nagrada i priznanja autorima, mentorima i školama prati bogat kulturni program (predstava dječjeg baletnog ili dramskog studija Zorin doma koja se obično radi na predlošku jedne od nagrađenih priča, projekcija crteža iz slikovnica, izložba svih pristiglih dječjih radova i dr.).Moja prva knjiga državni natjeèaj za uèenike osnovnih škola u pisanju i ilustriranju vlastite prièe

Moja prva knjiga je kreativno-stvaralaèki projekt koji potièe i ohrabruje djecu i daje im moguænost da izraze maštovitost i talente te razviju svoje umjetnièke potencijale.

Stvarajuæi, djeca postaju samomotivirana u radu i pri tome nastoje dati sve od sebe. Ujedno vježbaju kritièko mišljenje, razvijaju karakter i šire svoje svjetonazore.

Pisanjem i ilustriranjem svoje prièe ukljuèuju se u jedan smisleni proces u kojemu mogu praktièno primijeniti steèena likovno-literarna znanja i vještine te kao krajnji rezultat dobivaju vlastitu knjigu, autorsku slikovnicu, koja æe služiti kao inspiracija ne samo sudionicima natjeèaja veæ svima koji je proèitaju.

Natjeèaj Moja prva knjiga promièe ljubav prema prirodi i prava djeteta, no otvoren je i za sve druge jedinstvene i kreativne djeèje radove ispunjene ljubavlju i porukom.

Tijek natjeèaja

Novi natjeèaj objavljuje se krajem rujna na web stranici CNS-a te putem plakata i brošura koji se šalju u sve osnovne škole u Hrvatskoj. Djeca zatim rade samostalno ili uz podršku svojih uèitelja i roditelja. Natjeèaj traje do kraja ožujka, kada se gotovi radovi poštom šalju na adresu CNS-a.

Od listopada do veljaèe volonteri CNS-a u razlièitim podruèjima Hrvatske provode 40-50 likovno-literarnih radionica s ciljem da se djecu upozna s uvjetima natjeèaja i potakne na stvaranje autorske slikovnice.

Tijekom travnja i poèetkom svibnja slikovnice se pregledavaju i ocjenjuju.

Rezultati se do 15. svibnja objavljuju na CNS-ovoj web stranici.

Najuspješniji mladi autori pozivaju se na radionicu na kojoj pokazuju svoje slikarsko i literarno umijeæe te uz pomoæ struènih suradnika CNS-a rade na poboljšanju svoje slikovnice.

Radovi se potom lektoriraju, recenziraju, grafièki oblikuju i tiskaju, svaki u 300 primjeraka.

Krajem rujna organizira se završna sveèanost u karlovaèkom Gradskom kazalištu “Zorin dom”. Dodjelu nagrada i priznanja autorima, mentorima i školama prati bogat kulturni program (predstava djeèjeg baletnog studija “Zorin doma” koja se svake godine radi na predlošku jedne od nagraðenih prièa, projekcija crteža iz slikovnica, izložba svih pristiglih djeèjih radova i dr.).